Reklambyrå i Luleå – Mediakonsult

Mediakonsult är ett företag som ägs och drivs av Pierre Törnkvist.
Jag arbetar till vardags som kommunikationschef på Genesis IT.

Tidigare har jag bl.a jobbat på Kulturens hus i Luleå som ansvarig för marknadsavdelningen & Luleå tekniska universitet som projektledare och ansvarig för www.ltu.se.

Med Mediakonsult tar jag direkta uppdrag inom områdena information, kommunikation & marknadsföring.
I huvudsak små & medelstora aktörer är mina kunder.

CV i korthet

Högre utbildning:
Data- och systemvetenskap Sy A1 15hp
Data- och systemvetenskap Sy A2, systemteori    7,5hp
Data- och systemvetenskap Sy A2, programvaruteknik    7,5hp
Vetenskaplig baskurs    7,5hp
Produktionsteknik A1 15hp
Produktionsteknik A2 15hp
Datakommunikation i informationssystem Sy B1    7,5hp
Strategiska administrativa informationssystem    7,5hp
Statsvetenskap    30hp
Informationshantering i databassystem Sy B1 7,5hp
Objektorienterad systemutveckling Sy B2    7,5hp
Interorganisatoriska nättjänster Sy C1    15hp
Grafisk formgivning    7,5hp
IT och affärsverksamhet    7,5hp

Övriga utbilningar
Projektledare, TBV/Sensus
Projektledare, Larsson Consulting
Projektledare, PROPS, Luleå tekniska universitet
Gymnasieekonom

Övriga kurser:
Internetmarknadsföring, IFI
Teamutveckling, Right Sinova

Arbetslivserfarenhet:
Genesis IT, 2013 –
Kulturens hus, Luleå 2006 – 2012
Eget företag, Mediakonsult, 2005-
Luleå tekniska universitet, 2001 – 2006
Eget företag, Visual IT Sweden AB, 1998 – 2001
Frilansskribent, 1994 – 1996, NSD